МОЛЕБЕН

Молебенът е богослужебно последование свързано с належаща лична или обществена нужда. Обикновено е извършван след утреня или литургия и по-рядко след вечерня. Мястото на извършването му най-често е храмът, но може да бъде извършен и в частен дом, на полето, на кораб и др.

Молебенът може да бъде няколко вида:

Благодарствен молебен.

Молебен за здраве.

Молебен канон при страх от земетресение.

Молебен за тежко болен

Молебен за дъжд и др.