МОЛИТВИ

Молитвата е начинът, по който човек осъществява връзка с Господ Бог. Чрез Св. Писание Бог говори с човека, а в молитвата човек говори с Бога.

Молитвата е изключително важна и необходима за християнина. Молитвата е така необходима за душата, както въздухът за тялото.

Без молитва няма истински духовен живот. Господ Иисус Христос ни казва "Искайте, и ще ви се даде, търсете, и ще намерите..." (Мат. 7:7,8).

За да бъде чута нашата молитва е необходимо да вярваме, че ще получим исканото. Но дали Бог ще ни даде това, което искаме, или нещо друго, за което Той знае, че е по-добро за нас, трябва да предоставим на Него, защото Той е Вездесъщ и знае наистина от какво имаме нужда.

Молитвите са многобройни и се четат при най - различни случаи от човешкия живот, както в църквата, която е дом Божий, така и на други места, защото Бог е навсякъде.