ПОКАНА

(03.01.2014)

 

П  О  К  А  Н  А

Енорийски център "Св. Горазд",

Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български" и

Столична библиотека - Детско-юношески отдел

 

 

 

В  И      К  А  Н  Я  Т

във връзка с празника на свети Патриарх Евтимий (20 януари)  

 

НА ТЪРЖЕСТВО 

за откриване на изложбата

от литературни и художествени творби

на обявения Национален конкурс

с международно участие

на тема: 

 

"ЗАЩО СА НИ ЦЕННИ СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПИСМЕНА?"

 

(Първо издание от Декада 2013 -2023 г. на тема: „Бог - Светът - Човекът" по повод 1150-годишнината от Моравската мисия на братята св. св. Кирил и Методий)

 

 

 

                                                    Откриване:

                                              на 18 януари 2014 г  - събота, 13 часа                                 

                                                пл. „Славейков" 4 А

                                               ІI етаж - Детско-юношески отдел /ДЮО/

 

< назад