Обява за конкурс

(01.02.2010)

 

ЕНОРИЙСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ГОРАЗД" ПРИ ХРАМ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ"

ПО ПОВОД НАВЪРШВАНЕ

НА

1195 години от рождението на св. Методий, славянобългарски просветител, брат на св. Константин-Кирил Философ, и 1125 години от смъртта му.
1180 години от  рождението на св. Наум Охридски, български книжовник и висш духовник, един от петимата ученици на братята Кирил и Методий, и 1100 години от успението му.
1170 години от рождението на св. Климент Охридски, български църковен деец и книжовник, най-видният ученик и съратник на славянските първоучители Кирил и Методий, създател на Охридската книжовна школа.

ОБЯВЯВА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

ЗА  ТВОРБИ

        НА ТЕМА:       

„ДЕЛОТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ

СВ. КЛИМЕНТ И СВ. НАУМ ОХРИДСКИ, СВ. САВА, СВ. ГОРАЗД И СВ. АНГЕЛАРИЙ"


        ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Форма : Есе, стихотворение, пътепис или мултимедийна презентация.

              Икона, фотография.

Съдържание на писмените творби: лични наблюдения, преживявания, елементи на разсъждения въз основа на исторически факти или жития на светиите, поклоннически пътувания по свети места и забележителности посветени на Свети Седмочисленици.

Кандидатите за конкурса да посочат трите имена, възраст, местоживеене, учебно заведение.

Най-добрите творби ще бъдат наградени на 24 май, Денят на Българската просвета и култура и публикувани в сайта на храм „Св. Седмочисленици".

Краен срок за предаване: 12 април 2010 г.

Адрес за контакти: София ул. „Граф Игнатиев" № 50, Енорийски център „Св. Горазд" - презв. Валя Кантарджиева

e-mail: valia.kant@abv.bg

Тел: 0898416946; 9808047

 

 

 

< назад